Skip to main content

Rullformningsteknik med personlig karaktär

Tre stjärnor - i varje relation

Erfarenhet, partnerskap och framgång. Tradition, innovation och engagemang. Idealisk samverkan mellan företag, kund och produkter: Namnet DREISTERN levandegörs av var och en av våra 185 anställda. Detta beror på att alla vet exakt sitt ansvar är i produktionen av din rullformningsmaskin. Detta gör att du får rullformningsteknik från oss med en personlig karaktär som uppfyller dina behov.

Alltid en stark partner

Innovativa rullformningsmaskiner i den tredje generationen

Redan från grundandet 1949 var DREISTERN GmbH & Co. KG inte bara en tillverkare av verktygsmaskiner, utan lade särskild vikt vid innovativa rullformningsmaskiner. Vårt familjeföretag är nu i tredje generationen och leds för närvarande av Dipl.-Ing. Thomas Krückels. Med den senaste tekniken för rullformningsmaskiner och ett omfattande kunnande har vi etablerat oss som en stark partner för nationella och internationella kunder inom många olika branscher.

Vi arbetar bland annat för företag från följande sektorer

• Fordon & Transport • Lager och logistik

• Elektroindustri • Möbelindustri

• Byggnadsindustrin • Rullformning i legotillverkning

Om Frivar Teknik Int. AB

Dreistern i Sverige och Norden har sedan starten 1993 representerats av företaget Frivar Teknik International under
ledning av Thomas Lindholm. Tidigare representerades Dreistern från ca 1967 av Thomas far Frivar genom företaget
Frivar Lindholm och Stribo AB.

Företaget Frivar har arbetat framgångsrikt i över 30 år och har som kunder bland annat flera av Sveriges mest framgångsrika profiltillverkare som i sin tur är underleverantörer till mängder av framstående företag i Sverige och utomlands.

Företaget gör en tredje generationsväxling nu till Thomas son Johannes som fortsätter traditionen som representant för Dreistern. Dreistern leds av Thomas Krückels som även han är den tredje generationen av familjen Krückels ägare av Dreistern

Get in touch with your personal contact now

Frivar Teknik Int. AB

Box 17259
10462 Stockholm
Sweden

johannes@frivar.se

 

Or contact us via:

+46 8 844040Contactform